Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trường mầm non 19 - 5 TPCB:

- Tổng diện tích khuôn viên nhà trường: 4095 m2;

- Khối phòng học (nhà cao tầng); 10 phòng

- Bếp ăn (một chiều): Đảm bảo quy cách

- Khối phòng chức năng:

+ Phòng giáo dục nghệ thuật: 01;

+ Phòng bảo vệ: 01;

+ Phòng y tế: 01;

- Khối phòng hành chính:

+ Phòng làm việc của BGH: 02;

+ Phòng truyền thống: 01;

+ Phòng văn thư – kế toán: 01;

- Khối phụ trợ:

+ Nhà để xe cho giáo viên: 01;

+ Khu sân chơi, sân vườn: 02